Ελάχιστες απαιτήσεις Εγκατάστασης Λογισμικού

eQualSuite

  • Microsoft® Windows® Vista, 7, 8, 10
  • Microsoft® .NET 4 Framework
  • Pentium 4 ή μεγαλύτερος επεξεργαστής (CPU)
  • 1GB μνήμη συστήματος RAM
  • 100ΜΒ διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης
  • LAN (TCP/ IP) δίκτυο δεδομένων

 

Αποθήκευση Δεδομένων

Τα ακόλουθα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή eQualSuite για την αποθήκευση των δεδομένων:

  • Μicrosoft® SQL Express 2008/ 2012/ 2014, SQL Server 2008/ 2012/ 2014
  • Oracle® 9i ή μεταγενέστερη
  • MySQL Server 5
  • PostgreSQL 7 ή μεταγενέστερη