Συχνές Ερωτήσεις

To eQualSuite μπορεί να υποστηρίξει όσους ταυτόχρονους χρήστες επιθυμείτε χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμα και σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχει σύνδεση LAN ή VPN.

Το όριο αποθήκευσης δεδομένων εξαρτάται από τη Βάση Δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση. Στην πράξη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός!

Οι άδειες του λογισμικού μπορούν να μετακινηθούν από τους εργαζόμενους που αποχωρούν και να τοποθετηθούν στους νέους, ενώ χάρη στη σύνδεση των ενσωματωμένων δικαιωμάτων/ ρόλων με την οργανωτική δομή, η ανάθεση των ρόλων στους νέους χρήστες γίνεται αυτόματα με την ενημέρωση του οργανογράμματος.

Το eQualSuite αυτόματα σας στέλνει e-mail ενημέρωσης και άμεσα εμφανίζει τη συγκεκριμένη ενέργεια στην καρτέλα ενεργειών σας, καθώς και στην αντίστοιχη καρτέλα του προϊσταμένου σας.

Μπορείτε να το ανεβάσετε στο eQualSuite ως επισυναπτόμενο αρχείο στην περιγραφή του παραπόνου και να μην τηρείτε διπλό αρχείο.

Μόλις ανεβάσετε στο eQualSuite τη νέα έκδοση του εγγράφου σας, το προσωπικό θα ενημερωθεί αυτόματα με e-mail, το οποίο θα περιέχει και συνοπτική περιγραφή των αλλαγών που κάνατε (εφόσον το επιλέξετε). Δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου διανομή του εγγράφου, καθώς όλοι θα έχουν πλέον πρόσβαση μόνον στη νέα έκδοση, εκτός από προκαθορισμένους χρήστες (π.χ. ο υπεύθυνος του συστήματος) που έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των εγγράφων.

Το eQualSuite ενημερώνει αυτόματα μέσω email το προσωπικό για τις σημαντικότερες διαδικασίες του Συστήματος: διανομή νέων εγγράφων, αναθεώρηση υφιστάμενων, πρόσκληση για νέα σεμινάρια, προγραμματισμός επιθεωρήσεων, ανάθεση έργων και ενεργειών, ανάγκη για αξιολόγηση ενεργειών που υλοποιήθηκαν, απαίτηση για αξιολόγηση περιστατικών και προβλημάτων, ανάθεση εργασιών συντήρησης, ελέγχου, διακρίβωσης και επισκευής εξοπλισμού, κλπ.

Μπορείτε να καθορίσετε τόσο δικαιώματα πρόσβασης όσο και συγκεκριμένους ρόλους για το προσωπικό. Έτσι το προσωπικό θα μπορεί να δει συγκεκριμένες λειτουργίες και εγγραφές και να είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση συγκεκριμένων σταδίων των διαδικασιών του Συστήματος.

Το eQualSuite σάς παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της λειτουργίας «Πίνακας Διαχείρισης», να βλέπετε on-line τις εκκρεμότητες για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως π.χ. παράπονα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ή να αξιολογηθούν, εκπαιδεύσεις που πρέπει να αξιολογηθούν, καθυστερημένες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, υπερβάσεις προθεσμιών έργων και ενεργειών, κλπ.

Η στατιστική επεξεργασία των παραπόνων γίνεται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αναφορά περιλαμβάνει διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σταλεί μέσω email.

Το eQualSuite σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τις εργασίες προληπτικής συντήρησης (περιοδικών ελέγχων, διακριβώσεων και επισκευών) που πρέπει να γίνουν και να τις αναθέσετε ηλεκτρονικά σε όποιον επιθυμείτε και για όποια ομάδα μηχανημάτων εσείς διαλέξετε (ανά τμήμα του εργοστασίου, ανά γραμμή παραγωγής, κλπ).

Το eQualSuite σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δελτία εργασίας ανά υπεύθυνο που εσείς ορίζετε για να ενημερώνετε το τεχνικό προσωπικό για τις εργασίες. Η υλοποίηση του δελτίου εργασίας γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε αυτόματα να επαναπρογραμματισθούν οι εργασίες ή να ολοκληρωθούν όσες δεν είναι επαναλαμβανόμενες, π.χ. επισκευές, αναβαθμίσεις, μονταρίσματα.

Ασφαλώς! Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων που θα επιλέξετε. Χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα backup της Βάσης Δεδομένων (π.χ. λειτουργία «Backup» στο Management Studio του Microsoft SQL Server/ SQL Server Express, «Export» στην Oracle, «mysqldump» για τη MySQL, «pg_dump» για την PostgreSQL) ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό πρόγραμμα backup.