Διαχείριση Παραπόνων

Διαχειριστείτε τα παράπονα των πελατών σας άμεσα, εύκολα και αποτελεσματικά. Διερευνήστε τα αίτια, αξιολογήστε τη σημαντικότητα, αποφασίστε εάν ευθύνεται η επιχείρηση και αναθέστε ενέργειες αντιμετώπισής τους, ώστε ο παραπονούμενος πελάτης να ικανοποιηθεί. Εξασφαλίστε ότι δε θα προκύψει ξανά παρόμοιο πρόβλημα και παρακολουθήστε ότι οι ενέργειες που αναθέσατε υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η λειτουργία Διαχείριση Παραπόνων του eQualSuite σάς οδηγεί να θεωρήσετε κάθε παράπονο ως ευκαιρία βελτίωσης και σας παρέχει με το πάτημα ενός κουμπιού αναφορές και γραφήματα για να αξιολογήσετε την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • προκαθορισμένοι ρόλοι εξουσιοδοτημένων χρηστών για καταχώριση, διερεύνηση και αντιμετώπιση παραπόνων με δυνατότητα εκκίνησης ενεργειών (αντιμετώπισης και διορθωτικών)
  • ειδοποίηση αρμόδιων εξουσιοδοτημένων χρηστών για υλοποίηση επόμενου σταδίου μέσω αποστολής e-mail
  • πλήρης και on-line παρακολούθηση όλων των φάσεων διαχείρισης ενός παραπόνου και των σχετιζόμενων ενεργειών και πρόσβαση στα στοιχεία του μόνο από τους χρήστες που εμπλέκονται και τους αφορά
  • κατηγοριοποίηση και στατιστική επεξεργασία παραπόνων με βάση κριτήρια που καθορίζετε εσείς (αιτία, φάση, κλπ.)
  • εποπτεία όλων των παραπόνων ανά φάση, υπευθυνότητα, κατηγορία και αποστολή ειδοποιήσεων για υπέρβαση προθεσμιών, προκειμένου να διαχειρίζεστε έγκαιρα τις εκκρεμότητές σας
  • αυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που σχετίζονται με παράπονα πελατών και γραφική απεικόνισή τους