Διαχείριση Επιθεωρήσεων

Προγραμματίστε τις επιθεωρήσεις σας, εσωτερικές και εξωτερικές, μέσω του eQualSuite, ενημερώστε τους επιθεωρούμενους γρήγορα και απλά και διαχειριστείτε όλα τα ευρήματα από την καταγραφή τους μέχρι το κλείσιμό τους.

Η λειτουργία Διαχείριση Επιθεωρήσεων του eQualSuite σάς δίνει τη δυνατότητα να επισυνάψετε έγγραφα, να διερευνήσετε τα αίτια μη συμμορφώσεων, να αποφασίσετε ενέργειες, να τις αναθέσετε, να ενημερωθείτε για την υλοποίησή τους και να τις αξιολογήσετε. Χρησιμοποιείστε τη λογική του eQualSuite για να κλείσετε όλες τις εκκρεμότητες και ερμηνεύστε τα διαγράμματα και τις αναφορές για να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση με πρότυπα και προδιαγραφές.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • προγραμματισμός όλων των επιθεωρήσεων ανά οργανωτική μονάδα και ενημέρωση εργαζομένων μέσω αποστολής e-mail
  • καταχώριση ευρημάτων επιθεώρησης ή επισύναψη αρχείου και αυτόματη ενημέρωση υπευθύνων μέσω αποστολής e-mail
  • πλήρης και on – line παρακολούθηση όλων των φάσεων υλοποίησης μιας επιθεώρησης, της διερεύνησης των ευρημάτων της και της υλοποίησης των σχετιζόμενων ενεργειών και πρόσβαση στα στοιχεία μόνο από τους εμπλεκόμενους χρήστες
  • εποπτεία όλων των ευρημάτων επιθεωρήσεων ανά επιθεώρηση, υπευθυνότητα, κατηγορία και αποστολή ειδοποιήσεων για υπέρβαση προθεσμιών, προκειμένου να κλείσετε εγκαίρως όλα τα ευρήματα
  • αυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις και γραφική απεικόνισή τους