Ανασκόπηση Διοίκησης

Προγραμματίστε τα Συμβούλια Διοίκησης, προσκαλέστε αυτούς που επιθυμείτε να συμμετάσχουν, τηρήστε πρακτικά και αποφασίστε τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η λειτουργία Ανασκόπηση Διοίκησης του eQualSuite τηρεί αυτόματα τα αρχεία των Συμβουλίων, σας δίνει τη δυνατότητα να επισυνάψετε σχετικά έγγραφα και να παρακολουθήσετε την πορεία υλοποίησης των ενεργειών που προκύπτουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • προγραμματισμός Συμβουλίου Διοίκησης με ατομική ή ομαδική πρόσκληση (ανά οργανωτική μονάδα, εγκατάσταση και θέση εργασίας) στελεχών για να παρευρεθούν
  • αυτόματη τήρηση αρχείων και δυνατότητα επισύναψης πρακτικών Συμβουλίου
  • εποπτεία προγραμματισμένων, υλοποιηθέντων και ακυρωμένων Συμβουλίων
  • εκκίνηση ενεργειών ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου, ανάθεσή τους, προγραμματισμός και αξιολόγησή τους