eQual Suite
 • Κύρια Χαρακτηριστικά
  Κύρια Χαρακτηριστικά
  τα χαρακτηριστικά του eQualSuite
  το καθιστούν μοναδικό στο είδος του
Απλό στη χρήση, αποτελεσματικό στη λειτουργία
Απλό στη χρήση, αποτελεσματικό στη λειτουργία

Έχει ενσωματωμένες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και state of the art λύσεις που έχουν δοκιμασθεί από το 2004 από πρωτοπόρες ελληνικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου (βιομηχανίες, τράπεζες, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών) και κάθε μεγέθους (από μικρές μέχρι πολυεθνικούς ομίλους), με αποτέλεσμα:

 • να απλοποιεί και να αυτοματοποιεί κρίσιμες και πολύπλοκες διαδικασίες που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις
 • να είναι φιλικό στο χρήστη, εύκολο στην κατανόηση  και αποδοτικό στη λειτουργία του
 • να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις επιθεώρησης και να είναι συμβατό με τις τελευταίες εκδόσεις των προτύπων διοίκησης ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, EMAS III (2009), EN 16001:2009, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2007, ISO 27001:2005, ISO 20000:2005, ISO 28000:2007, ISO 13485:2003, ISO/IEC 17020:2004, ISO/IEC 17024:2003, ISO/IEC 17021:2006, ISO 15378:2006
Σύγχρονο και ασφαλές
Σύγχρονο και ασφαλές

Είναι αναπτυγμένο στο πλέον σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον Microsoft® .ΝΕΤ, που έχει ως αποτέλεσμα για τους χρήστες:

 • υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων και βέλτιστη συνεργασία με το λειτουργικό Microsοft® Windows και τη βάση δεδομένων Microsoft® SQL Server
 • διαλειτουργικότητα με Microsoft® Windows Server Active Directory για την ταυτοποίηση των χρηστών χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα passwords και ενέργειες διαχείρισης (single sign-on)
 • εύχρηστο και οικείο περιβάλλον χρήσης
 • υψηλή ασφάλεια δεδομένων
Έλεγχος δικαιωμάτων και προσβάσεων χρηστών
Έλεγχος δικαιωμάτων και προσβάσεων χρηστών

Διαθέτει λεπτομερές σύστημα δικαιωμάτων χρηστών και τηρεί πλήρη αρχεία ιχνηλασιμότητας ενεργειών χρηστών (audit logs), που έχουν ως αποτέλεσμα:

 • κάθε χρήστης να βλέπει, να συμπληρώνει και να εγκρίνει μόνον την πληροφορία που είναι εξουσιοδοτημένος
 • να εξασφαλίζει την τήρηση των εταιρικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων
 • να προστατεύει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων
 • να ικανοποιεί τα αυστηρότερα πρότυπα προδιαγραφών λογισμικού, όπως τραπεζικών συστημάτων, φαρμακευτικού κλάδου κλπ.
Δομή workflow
Δομή workflow

Έχει δομή workflow με προκαθορισμένους ρόλους χρηστών με αποτέλεσμα:

 • να καθοδηγεί και να βοηθά τους χρήστες να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία και σειρά συμπλήρωσης πεδίων και μόνον εφόσον τους έχει ανατεθεί ο κατάλληλος ρόλος
 •  να ενημερώνονται με e-mail οι χρήστες για την υλοποίηση του επόμενου βήματος της διαδικασίας, ώστε να αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και να εξοικονομείται χρόνος
Προσαρμοσμένο στην οργανωτική δομή
Προσαρμοσμένο στην οργανωτική δομή

Συνδυάζει τα δικαιώματα χρηστών με την οργανωτική δομή της εταιρείας, ώστε:

 • να μεταβάλλονται αυτόματα τα δικαιώματα των χρηστών με τις οργανωτικές αλλαγές και τις αλλαγές προσώπων
 • να γίνονται μαζικά συνήθεις διαδικασίες όπως η διανομή εγγράφων, οι προσκλήσεις για παρακολούθηση σεμιναρίων, η ενημέρωση για επικείμενες επιθεωρήσεις, ο προγραμματισμός των συμβουλίων, κλπ.
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

Έχει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης με σύνθετα κριτήρια σε πολύ εύχρηστο περιβάλλον, με αποτέλεσμα:

 • να είναι άμεσα ανακτήσιμα οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν
 • να μπορούν να παραχθούν και να εκτυπωθούν σύνθετα reports, που υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων
Στατιστική ανάλυση και γραφήματα
Στατιστική ανάλυση και γραφήματα

Έχει απεριόριστες δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης και απεικόνισης, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να απεικονίσουν σε γραφήματα (διαγράμματα, ιστογράμματα, πίτες) την επιθυμητή πληροφορία.

Άμεση πληροφόρηση και προετοιμασία επιθεώρησης
Άμεση πληροφόρηση και προετοιμασία επιθεώρησης

Περιέχει σε ένα dashboard όλες τις διοικητικές εκκρεμότητες των Συστημάτων Διαχείρισής σας, ώστε να είστε σε θέση να τις κλείσετε άμεσα: ανοικτά ευρήματα επιθεωρήσεων, μη συμμορφώσεις και παράπονα που δεν αντιμετωπίσθηκαν, αξιολογήσεις προμηθευτών που εκκρεμούν, ενέργειες που δεν υλοποιηθήκαν ή δεν αξιολογήθηκαν, έγγραφα που δεν έχουν διαβασθεί από τους χρήστες,  ποιοτικοί έλεγχοι που δεν έγιναν, εργασίες συντήρησης που έχουν καθυστερήσει, κλπ.»

Ενσωματωμένη βοήθεια
Ενσωματωμένη βοήθεια

Έχει ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης (on-line help), ώστε:

 • οι χρήστες να υποστηρίζονται και να καθοδηγούνται on-line
 • να είναι άμεση η εξοικείωση των νέων χρηστών με την εφαρμογή
Εύκολη εγκατάσταση
Εύκολη εγκατάσταση

Έχει χαμηλές απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ως προς το hardware και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα βάσεων δεδομένων, εμπορικά (π.χ. Oracle, Microsoft SQL server) και δωρεάν (π.χ. MySQL, PostgreSQL), με αποτέλεσμα:

 • να μην απαιτεί πρόσθετα κόστη για τη λειτουργία του
 • να μη διαταράσσει την υφιστάμενη υποδομή πληροφορικής της επιχείρησης
Απεριόριστοι χρήστες
Απεριόριστοι χρήστες

Υποστηρίζει απεριόριστους χρήστες, φυσικές εγκαταστάσεις και εταιρείες χωρίς κανέναν περιορισμό στο πλήθος των εγγραφών, με μια μόνο εγκατάσταση λογισμικού, η οποία εξασφαλίζει πλήρη διαχωρισμό των αυτόνομων εταιρειών ενός ομίλου.

Αρθρωτή δομή
Αρθρωτή δομή

Έχει αρθρωτή (modular) δομή, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να επιλέξει με μικρότερο κόστος μόνο τις λειτουργικότητες που επιθυμεί

Διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές
Διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές

Επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα του σε τρίτες εφαρμογές μέσω σύνδεσης ODBC, ικανοποιώντας ανάγκες ανταλλαγής δεδομένων με άλλα συστήματα

Πολυγλωσσικό περιβάλλον χρήσης
Πολυγλωσσικό περιβάλλον χρήσης

Είναι αναπτυγμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ το περιβάλλον χρήσης και η τεκμηρίωσή του είναι διεθνοποιημένα με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται κάθε δυνατή γλώσσα χρήσης

Πλήρης υποστήριξη
Πλήρης υποστήριξη

Υποστηρίζεται από μια έμπειρη ομάδα στελεχών πληροφορικής και διοίκησης που εγγυάται την πλήρη υποστήριξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό του προϊόντος.

Copyright © 2013-2019. PRIORITY S.A.